Read Online in Punjabi
Table of Content
ਮੁੱਖਬੰਧ ਅਤੇ ਤਤਕਰਾ
ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ
ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਐਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ

ਚੀਫ਼ ਮੇਨੰਟਰ, ਕਿਡਨੀ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ
ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

ਕਿਡਨੀ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫਾਂਉਂਡੇਸ਼ਨ
ਸੱਮਰਪਣ ਹਾਸਪਿਟਲ, ਭੂਤਖ਼ਾਨਾ ਚੌਕ, ਨਿਅਰ ਐਸ. ਟੀ. ਬਸ ਸਟੇਸ਼ਨ,
ਰਾਜਕੋਟ 360002 (ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ)

ਟੇਲੀ :091-281-2222077 / 2236263 / 2235387

ਈ-ਮੇਲ : [email protected]