Read Online in Sinhala
Table of Content
පෙරවදන සහ අන්තර්ගතයන්
මූලික තොරතුරු
වකුගඩු අක්‍රියවීම
වෙනත් ප්‍රධාන වකුගඩු රෝගාබාධ
ආහාර ආශ්‍රිත වකුගඩු ආබාධය