Về cuốn sách

"Hãy gìn giữ thận của bạn" là một cuốn sách bằng tiếng Việt về cách phòng ngừa bệnh thận và giáo dục bệnh nhân thận.

Tỷ lệ mắc mới bệnh thận đang gia tăng rất nhanh và nhận thức về bệnh chỉ đạt một tỷ lệ rất thấp trong xã hội. Chi phí điều trị bệnh thận mạn ở giai đoạn muộn rất cao. Vì vậy, phòng ngừa và chẩn đoán sớm là cần thiết.

"Hãy gìn giữ thận của bạn" là một tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh, gọn gàng và thiết thực về các bệnh thận chủ yếu, do Bác sĩ Hà Phan Hải An biên soạn.

Nội dung của cuốn sách này được chia thành hai phần. Phần thứ nhất bao gồm tất cả các thông tin cơ bản về thận và các bệnh thận chủ yếu cũng như cách phòng ngừa bệnh. Phần thứ nhất dành cho tất cả những ai coi trọng nhận thức.

Phần thứ hai bao gồm các thông tin cơ bản về chẩn đoán sớm, chăm sóc và điều trị các bệnh thận thường gặp mà mọi bệnh nhân và gia đình họ cần biết.

Sách được soạn thảo dựa trên rất nhiều kinh nghiệm của các tác giả để điều trị bệnh thận. Vì vậy, cuốn sách này sẽ cung cấp câu trả lời cho tất cả các câu hỏi mà bệnh nhân thận thường hỏi về bệnh của họ và những người khỏe mạnh thường hỏi về cách phòng ngừa các vấn đề về thận.

Book Details

“Hãy gìn giữ thận của bạn”
Năm xuất bản : 2018
Tác giả : BS Hà Phan Hải An